Publicerad: 12 december 2014

Nyhet

SKL kritiserar förslag om äldre och särskilda boenden

Sveriges Kommuner och Landsting kritiserar i ett yttrande Socialstyrelsens förslag till allmänna råd och föreskrifter om ansvar för äldre och bemanning i särskilda boenden.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Socialstyrelsens förslag innebär en detaljstyrning som inte kommer att öka kvaliteten. Förutsättningen för en god omvårdnad dygnet runt bygger på att man kan prioritera insatserna utefter lokala behov. Föreskrifterna kommer att motverka sitt syfte och leder tyvärr endast till en ökad administration och ökade kostnader, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Bakgrunden är att Socialstyrelsen efter inspektioner 2010 och 2011 kritiserat brister inom särskilda boenden. Kritiken har bland annat gällt dokumentation, tillsyn och bemanning. Därför har Socialstyrelsen lagt fram sitt nya förslag till föreskrifter och allmänna råd och föreslår införande redan 31 mars 2015.

–  Ökad kvalitet kan inte regleras fram, det uppnår vi genom systematiskt förbättringsarbete av kompetenta medarbetare. Mätningar visar att nio av tio som bor i äldreboende är trygga och har förtroende för personalen, säger Anders Knape.

Tydliga förbättringar inom äldrevården

Äldre kvinna som får hjälp ur sin säng av personal på äldreboende.

Arbetssätten i äldrevården har utvecklats de senaste åren med tydliga förbättringar inom vård i livets slutskede. Fallskador på äldreboenden har minskat liksom förskrivningen av olämpliga läkemedel.

Förslaget innehåller detaljerade krav på hur bemanningen ska organiseras. SKL:s uppfattning är att det är en fråga som ska avgöras av de som är ansvariga för vården och omsorgen, det vill säga kommunerna. En god vård kräver att man tar hänsyn till de boende och deras individuella behov, inte till nyckeltal och statistik som modellen med föreskrifter bygger på.

–  Sammantaget innebär förslaget förändringar i beslutsfattande samt medför stora kostnadsökningar för kommunerna, utan motsvarande kvalitetsförbättringar. SKL anser att regeringen, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting istället gemensamt verkar för förstärkt kvalitet och bemanning efter behov på de särskilda boendena, säger Anders Knape.

Vänsterpartiet lämnade ett särskilt yttrande.

Hämta yttrandet: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!