Publicerad: 10 februari 2014

Nyhet

SKL föreslår ökad skoldialog med staten

SKL föreslår att staten och skolans huvudmän inleder en regelbunden dialog om skolans utmaningar.

– Vi tar nu initiativet att bjuda in staten till regelbundna samtal om läget i skolan. Det har länge saknats. Vi ser gärna att också Friskolornas riksförbund deltar. En gemensam bild och ett ökat samarbete med staten ger oss som är ansvariga för skolan bättre möjligheter till ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Utredningsuppdraget för smalt

Utredningen om kommunaliseringen av skolan brister på flera punkter. SKL är kritisk till det smala utredningsuppdraget. Det är omöjligt att studera effekterna av decentraliseringen utan att ta hänsyn till andra stora skolreformer och förändringar i omvärlden. Därför riskerar utredningen att bli en partsinlaga för de som vill se en ökad statlig styrning.

SKL anser att det är bättre att utveckla dagens lokala styrning, än att dra igång en dyr och tidskrävande jättereform.

– Att gå från kommunal till ytterligare statlig styrning är en meningslös, dyr och tidskrävande reform. Skolans stora utmaning handlar istället om att utveckla undervisningen, inte om vem som är huvudman, säger Anders Knape.

Varje dag utför elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal i hela landet ett fantastiskt arbete i skolan. Det finns också många bra exempel på särskilda satsningar. SKL driver bland annat en matematiksatsning med 86 kommuner med målet att höja matematikresultaten till nästa PISA-mätning 2015.

Fakta om kommunal skolan

Kommunerna har sedan länge varit huvudmän för skolan.1991 blev kommunerna dessutom ansvariga för hela verksamheten och fullt ut ansvariga för skolans finansiering. Kommunerna blev också ansvariga för lärares och skolledares löner och anställningsvillkor. Bakgrunden till decentraliseringen är både en internationell trend av decentralisering och behovet att bryta upp ett stelbent system som slukade tid och pengar utan att alla elever klarade skolans mål.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!