Publicerad: 27 februari 2014

Nyhet

Sektorn tidigt ute med nya ungdomsjobb

Kommuner och landsting är tidigt ute med att erbjuda ungdomsjobb enligt yrkesintroduktionsavtal. Ljungby och Skåne är redan igång och ett 40-tal fler avser att teckna avtal under 2014. Det visar en ny enkät från SKL.

Enkät om yrkesintroduktionsanställningar

Introduktionsjobb innebär ett arbete på 75 procent som varvas med utbildnings- och introduktionsinsatser samt handledning. Sedan den 15 januari subventionerar regeringen den här typen av anställning för ungdomar upp till 24 år. Hittills har Ljungby kommun och Region Skåne anställt enligt avtalen och enligt SKL:s enkät avser ett 40-tal kommuner och några landsting att göra det under 2014. Totalt sett har 26 yrkesintroduktionsavtal tecknats av olika arbetsgivarorganisationer på nationell nivå. Av de ungdomar som fått jobb har 90 procent anställts av kommuner och landsting.

– Det är roligt att vår sektor går före och tecknar introduktionsavtal, men vi hoppas att ännu fler tar chansen. Det här är ett mycket bra sätt för kommuner och landsting att locka nya medarbetare till vår sektor, där de erbjuds anställningar med särskild satsning på kvalitet, säger Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting.

I Ljungby kommun och i Region Skåne har hittills sammanlagt 40 ungdomar påbörjat sina anställningar. I Region Skåne är det 19 ungdomar som har anställts inom verksamheter som hantverk, kök, transport och vaktmästeri. Ljungby kommun har anställt 21 personer att jobba inom särskilt boende, hemtjänsten och omsorgen.

SKL:s enkät gick ut till personalchefer i kommuner och landsting och innehöll frågor om behov och planering av att tillämpa avtalen, nu och framöver. 200 kommuner och 12 landsting besvarade enkäten.

Fakta om introduktionsavtalen i kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Kommunalarbetareförbundet tecknat två centrala avtal för introduktionsanställningar:

  • BUI, som gäller särskilda utbildnings- och introduktionsanställningar för dem som fullgjort vård- och omsorgsutbildning.
  • BAL, som gäller arbetslivsintroduktion för personer mellan 19–25 år (från och med september 2014 finns ingen övre åldersgräns).

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!