Publicerad: 11 mars 2014

Nyhet

Satsning på nyanlända elevers skolgång

Den första tiden i svensk skola är extra viktig för att nyanlända elever ska klara undervisningen. SKL startar nu ett nätverk där erfarna kommuner stöder andra kommuner till ett bra mottagande.

Tolv kommuner med stor erfarenhet av att ta emot nyanlända elever kommer att erbjuda sina erfarenheter för att förbättra andra kommuners mottagande.  Detta är starten på en satsning på ett förbättrat mottagande av nyanlända elever som SKL och Skolverket gör tillsammans.

– Varje vecka börjar många asylsökande elever på svenska skolor. Den första tiden är extra viktig. Med en bra skolgång i ryggen fungerar integrationen i samhället mycket smidigare och vi förebygger psykosociala problem. När erfarna kommuner delar med sig av sina kunskaper får det positiva effekter, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Kommunerna i nätverket har olika kompetenser med koppling till bland annat kartläggning av elevernas kunskaper, språkutvecklande arbetssätt, språkintroduktion samt mottagningsenhet och organisation.

Den 11 mars träffas representanter för kommunerna, SKL och Skolverket för erfarenhetsutbyte och för att diskutera formerna för stödet till andra kommuner.

Bakgrund

Under året kommer Sverige att ta emot cirka 1 100 asylsökande i veckan enligt Migrationsverkets prognoser. Många av dem är barn. Antalet nyanlända elever ökar, inte minst från Syrien.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!