Publicerad: 3 juli 2014

Nyhet

Satsning på framtidens kompetenser

Sveriges Kommuner och Landsting får en miljon kronor av regeringen för att utveckla metoder för hur framtidskompetenser ska mätas. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med Stockholms Universitet.

Under lång tid har diskussioner och internationella analyser och mätningar i skolan begränsats till läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Samtidigt pekar diskussioner inom EU och OECD på att nyckelkompetenserna för framtiden är flera.

– Det blir allt viktigare med analysförmåga, problemlösning, kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga. Det handlar inte längre bara om kunskaper och förmågor utan också om motivation, beteende och attityder, säger Maria Stockhaus, ordförande för utbildningsberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting.

PISA planerar i framtiden att förändra sina tester för att bättre spegla dessa kompetenser. Redan till nästa PISA-undersökning, 2015, kommer man att mäta samarbetsförmåga.

Genom regeringens tillskott kan SKL nu påbörja arbetet med att utveckla metoder för hur detta ska mätas på ett bra och relevant sätt.  En stor del av pengarna kommer att gå till det internationella och forskningsbaserade samarbetet Creative Assessment Alliance, där svenska kommuner och skolor kommer att engageras. Stockholms Universitet samordnar och leder forskningsinsatserna i projektet.

SKL:s arbete med skolans digitalisering

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!