Publicerad: 13 juni 2014

Pressmeddelande

Satsning på arbetet med mänskliga rättigheter

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting kommer att genomföra en treårig satsning för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå.

Överenskommelsen som ingåtts mellan regeringen och SKL syftar till att stärka respekten för mänskliga rättigheter samt kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken inom den kommunala verksamheten.

Överenskommelsen omfattar följande delar som genomförs i etapper under åren 2014-2017. Totalt avsätter regeringen fyra miljoner kronor under 2014 som kan användas i enlighet med överenskommelsen.

Kartläggning

SKL ska genomföra en kartläggning som identifierar behovet av stöd och insatser för att kunna omsätta mänskliga rättigheter i praktiken med utgångspunkt i de rekommendationer och synpunkter från internationella granskningsorgan som rör kommuner och landsting. Kartläggningen ska vara klar senast den 1 februari 2015.

Handlingsplan

Utifrån kartläggningen ska en handlingsplan utformas för hur arbetet med att genomföra överenskommelsen ska bedrivas under perioden juni 2015 – juni 2017. Handlingsplanen bör omfatta förslag med särskilt fokus på bland annat utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser och hur samarbete planeras ske med berörda aktörer såsom Länsstyrelserna, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Myndigheten för delaktighet och det civila samhället.

Kontinuerliga samråd om arbetet med överenskommelsen kommer att ske mellan SKL och Regeringskansliet. SKL ska även se till att arbetet med att genomföra överenskommelsen dokumenteras och sprids.

– Hela den offentliga förvaltningen har ett ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras och följs i Sverige. Många beslut som rör enskilda individer och som handlar om mänskliga rättigheter fattas på kommunal nivå och det är därför glädjande att regeringen och SKL fattat beslut om en överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

– Kommuner, landsting och regioner ansvarar för merparten av välfärden och är därmed avgörande för att Sverige ska leva upp till de mänskliga rättigheterna. Genom överenskommelsen mellan SKL och regeringen kan vi nu göra en extra satsning för att höja kunskapen, ta fram goda exempel och stärka arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!