Publicerad: 26 januari 2015

Nyhet

Så ska vården bli god och mer jämlik

SKL och staten har träffat en ny överenskommelse om kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården för 2015.

Överenskommelsen för Kunskapsstöd och uppföljning 2015 är en fortsättning på tidigare överenskommelser.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Hälso- och sjukvården är av hög kvalitet i Sverige, men behöver utvecklas ytterligare. Den här överenskommelsen syftar till att skapa mer sammanhållna vårdprocesser som utgår från patientens behov och bästa tillgängliga kunskap, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Målet är att bidra till en tillgänglig och säker vård av god kvalitet. Den ska vara jämlik och ges på lika villkor oavsett bland annat kön, socioekonomisk bakgrund eller födelseland.

Samordnad uppföljning av tillgänglighet

En läkare och sjuksköterska som står och diskuterar.

Överenskommelsen omfattar insatser för fortsatt utveckling av nationellt stöd för effektivare kunskapsspridning med fokus på kroniska sjukdomar och primärvården. Den innehåller även möjligheter till fortsatt uppföljning och utveckling inom patientsäkerhet och tillgänglighet samt öppna jämförelser. Dessutom ingår fortsatt stöd för vissa aktiviteter utifrån nationella läkemedelsstrategin

Totalt har  67,9 miljoner kronor avsatts och de fördelas på följande insatsområden:.

  • Insatser inom ramen för satsningen på kroniska sjukdomar 30 Mkr.
  • Samordnad uppföljning och utveckling av tillgänglighet 10 Mkr.
  • Säker vård/patientsäkerhet 5,95 Mkr.
  • Uppföljning av läkemedel i slutenvården 5 Mkr.
  • Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn 8 Mkr.
  • Utveckling av öppna jämförelser, indikatorer, datakällor med mera 7,95 Mkr.
  • Standardiserade laboratorieresultat/NPU-koder 1 Mkr.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård 2015 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!