Publicerad: 15 april 2014

Nyhet

Samhällsbyggare sökes till Sveriges viktigaste jobb

Nya prognossiffror från Sveriges Kommuner och Landsting visar att rekryteringsbehovet av civilingenjörer, socionomer och andra akademiker är stort i välfärden de närmaste åren. Nu arrangeras Framtidsmässan – den allra första karriärmässan med fokus på offentlig sektor.

– Framtidsjobben finns i välfärden. Det vill vi sprida och Framtidsmässan är en bra plattform för det. Bredden på jobben i välfärden är väldigt stor och det finns en mängd spännande och ansvarsfulla uppdrag som många kanske inte tänker på. Vi måste därför bidra till en ökad kunskap och mer nyanserad bild av jobben, säger SKL:s VD Håkan Sörman.  

Den närmaste tioårsperioden behöver ungefär 6000 ingenjörer och tekniker rekryteras till arbeten som exempelvis planingenjör, bygglovshandläggare och miljöingenjör. 9000 nya socionomer som kan arbeta som socialsekreterare, biståndsbedömare, familjerådgivare och integrationshandläggare behövs också. Utöver dessa är rekryteringsbehovet av personer till olika administrativa jobb stort. Närmare 40 000 personer kommer att behövas till yrken som jurister, ekonomer och HR-specialist men även kommunikatörer, IT-administratörer, vårdadministratörer med flera. Det visar siffror ur en kommande rapport om rekryteringen till välfärden. Skälet är att många medarbetare går i pension samtidigt som behovet av välfärd ökar när befolkningen växer och blir äldre.

Framtidsmässan

Framtidsmässan som arrangeras av Framtidsverket i samarbete med SKL, hålls på Münchenbryggeriet i Stockholm den 22 april. Karriärmässan ger 2000 studenter och nyutexaminerade från olika lärosäten i Sverige möjlighet att knyta kontakt med potentiella arbetsgivare samt få information om alla de spännande jobb som finns i välfärden. Under Framtidsmässan kommer besökare att kunna ta del av 40 kommuner- och myndigheters konkreta erbjudanden, som traineeprogram, lediga jobb, exjobb, uppsatsämnen och praktikplatser. Under dagen kommer även paneldiskussioner hållas, där ämnen som framtidens arbetsmarknad, rollen som kommundirektör och vilka yrken som gör skillnad i samhället kommer att diskuteras. Moderatorer är Alex Schulman och Sigge Eklund.

Framtidsmässan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!