Publicerad: 29 maj 2015

Nyhet

Så får vi fler lärare

Ett bättre Lärarlyft, fler platser på lärarhögskolan och fler vägar in i läraryrket. Det är några sätt för att få fler behöriga lärare på kort sikt. Det behövs också ett långsiktigt arbete.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

– SKL delar Skolverkets och OECD:s bild att det behövs en nationell kraftsamling för läraryrket. Därför tog SKL förra året fram en handlingsplan med nio strategier för att trygga kompetensförsörjningen av lärare, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Frågor om kompetensutveckling, lön och arbetsmiljö är viktiga frågor för huvudmännen. Många kommuner arbetar strategiskt med sin kompetensförsörjning. Det behöver alla göra.

– Men hela ansvaret för lärares kompetensutveckling kan inte läggas på huvudmännen. Staten måste ta fram fler platser på lärarutbildningen, utveckla Lärarlyftet och göra det enklare att komma in i läraryrket, säger Per-Arne Andersson.

Förbättra Lärarlyftet

Lärare som hjälper två elever som sitter och skriver.

Det statliga Lärarlyftet är ett exempel på där kommuner generellt kritiseras för att inte fylla platserna, utan att problemen med utbildningen diskuteras.

– Den ersättning som kommunen får från staten täcker inte kostnaden för en lärare som deltar i Lärarlyftet. Det bidrar självklart inte till ett högt deltagande. Ett ännu större problem är att hitta vikarier för den tid läraren är borta. Eleverna kan ju inte lämnas utan behöriga lärare, säger Per-Arne Andersson.

Förutom en bättre ersättning till kommunerna menar SKL att Lärarlyftet behöver utformas så att det blir mer flexibelt och möjligt att läsa över längre tid och även lokalt eller på distans. SKL är också positiv till Skolverkets förslag att Lärarlyftet permanentas, sett till att formerna för utbildningen förbättras.

Fler söker till läraryrket

– Det finns en brist på behöriga lärare inom vissa områden. Men det finns också positiva tecken. Allt fler söker lärarutbildningen. Och många unga uppfattar utbildningen som ett möjligt alternativ. Samtidigt ökar lärares löner och möjligheterna att göra karriär inom yrket blir allt bättre, säger Per-Arne Andersson.

Fakta

  • Det behöver särskilt utbildas fler yrkeslärare, speciallärare/specialpedagoger, lärare för grundskolans senare årskurser (7-9) och gymnasieutbildningen. Bristen på behöriga lärare inom grundskolans senare år och gymnasiet ser olika ut beroende på vilket ämne det gäller.
  • Det behövs även fler förskollärare, lärare i fritidshem samt lärare F-3. Här är söktrycket gott, varför en ökning av dessa utbildningsplatser skulle ge resultat direkt.
  • Det ökade flyktingmottagandet skapar stor efterfrågan på lärare i modersmål, svenska som andra språk och studiehandledning, inom såväl ungdomsskolan som vuxenutbildningen (sfi).

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!