Publicerad: 30 januari 2015

Nyhet

Regeringen måste agera mot utökade strandskydd

Om länsstyrelserna förstorar strandskyddsområden utan tydliga skäl ska utvidgningarna upphävas. Det framhöll SKL i en skrivelse till regeringen i november. Något svar har ännu inte kommit.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Länsstyrelserna förstorar många strandskyddsområden i landet, ofta utan att ge en tydlig motivering. Regeringen måste se till att utvidgningarna granskas och sedan upphäva de som gjorts utan tydliga skäl, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

300 meter istället för 100 meter

I dag gäller ett generellt strandskydd om 100 meter vid sjöar,
vattendrag och havskuster. Men länsstyrelserna vill ofta ha så mycket
som 300 meter skydd.

Höghus med vatten i förgrunden.

– SKL värnar allmänhetens tillgång till stränder och den biologiska mångfald som kan finnas längs stränderna. Men oftast räcker det med 100 meter skydd. Och om ett skyddsområde förstoras, då måste det finnas tydliga skäl till det, säger Anders Knape.

Rättsosäkert agerande som hotar utveckling

Enligt SKL är ogrundade utvidgningar allvarliga av flera skäl:

  • Utvidgningar som saknar tydlig motivering är rättsosäkra. Strandskyddet är mycket starkt, och får därför inte hanteras godtyckligt. När ett strandskydd väl börjar gälla i ett område är det mycket svårt att få dispens.
  • Utvidgningarna innebär att många fastigheter och verksamheter, inom bland annat turist- och besöksnäringen, hamnar inom strandskyddat område. Det blir avsevärt svårare att exempelvis bygga om, bygga nytt och att generellt sett använda marken på det sätt som krävs för att utveckla verksamheterna.
  • Många landsbygdskommuner, som har god tillgång till stränder, är beroende av att kunna planera för nya bostäder i attraktiva miljöer för att locka till sig invånare. Men när många områden får 300 meter strandskydd innebär det att en stor procentuell del av den tillgängliga marken drabbas av byggförbud.

– Med tanke på de allvarliga följder ett utökat strandskydd kan få ska länsstyrelserna aldrig gå längre än vad som krävs. Vi måste värna möjligheterna till lokal utveckling, säger Anders Knape.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!