Publicerad: 14 april 2014

Nyhet

Rätt att stärka meddelarskyddet

Privatanställda inom vården, skolan och omsorgen ska få samma rätt till meddelarskydd som offentligt anställda, enligt ett utredningsförslag. Det tycker SKL är bra.

Utredningen föreslår en ny lag som skyddar de privatanställda inom offentligt finansierad verksamhet, som lämnat ut uppgifter som kan offentliggöras. Syftet är att öka insynen i hur skattepengar används och att stärka patienters, elevers och brukares ställning. Om arbetsgivaren avskedar eller straffar den som har lämnat ut uppgifter till medier, kan han eller hon åtalas och brottet kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.

– Det är viktigt att de privatanställda omfattas av samma skydd som offentligt anställda och har möjlighet att förmedla information om hur verksamheten fungerar. Så vi är positiva till utredningens förslag, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Den nya lagen förslås träda ikraft den 1 juli 2015.

Hämta hela yttrandet: "Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet" (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!