Publicerad: 21 mars 2014

Nyhet

Rapport om könsskillnader i hälsa och vård

Hälso- och sjukvården gör ibland omotiverade skillnader mellan kvinnor och män – eller bortser från skillnader som är medicinskt relevanta. Resultatet blir felaktiga diagnoser och behandlingar. Det framgår av rapporten (O)jämställdhet i hälsa och vård som SKL presenterar.

(O)jämställdhet i hälsa och vård

Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Det innebär att diagnoser och behandlingar ska utgå från patientens faktiska behov, utan att snedvridas av föreställningar om kvinnor och män. Det innebär också att vården måste ta hänsyn till skillnader och könsspecifika behov som faktiskt finns och som bör beaktas.

Men så ser det inte alltid ut idag. Några exempel: Kvinnor har längre väntetid än män till operation av grå starr, får mindre hemtjänst än män vid Alzheimers sjukdom, har mer ont innan de blir opererade för smärta i ländryggen och får äldre och billigare mediciner än män.

Män får å andra sidan mer sällan höftprotes vid vissa höftfrakturer och färre män än kvinnor får patientutbildning vid bipolär sjukdom.

God vård är en rättighet för alla

– God vård är en rättighet för både kvinnor och män. Just därför är jämställdhet också en fråga om kvalitet i vården. Vi kan inte tala om hög kvalitet om det finns stora könsskillnader i behandlingsresultat eller i hur kvinnor och män upplever vården, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Också kvinnors och mäns hälsotillstånd skiljer sig åt, skillnader som delvis kan förklaras med olika livsvillkor och normer för kvinnor och män.

Våld ur ett hälsoperspektiv

Boken beskriver bland annat våld ur ett hälsoperspektiv. Nästan allt våld utövas av män och ett stopp för mäns våld mot kvinnor är ett viktigt jämställdhetspolitiskt mål. Men mäns våld drabbar också män. Det är t.ex. tre gånger fler män än kvinnor som vårdas på sjukhus för övergrepp, den diagnoskod där misshandel ingår (vilket delvis kan förklaras med att många kvinnor som utsätta för våld i nära relationer undviker att söka vård).

 (O)jämställdhet i hälsa och vård är en reviderad och utvidgad version av den genusmedicinska kunskapsöversikt som SKL gav ut 2007.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!