Publicerad: 18 juni 2014

Nyhet

Plus och minus om placeringsformer för barn och unga

SKL ställer sig positivt till flera delar i ett yttrande över utredningen ”Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga".

Utredningen är ett delbetänkande i i Socialdepartementets utredning om tvångsvård för barn och unga.

– Vi är positiva till flera av förslagen som bland annat omfattar tillståndsplikt för företag som förmedlar blivande familjehem till kommunerna. Vi välkomnar även fler placeringsformer för barn och unga, till exempel stödboende. Det säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Lansting.

Däremot pekar SKL i sitt yttrande på att flera förslag är underfinansierade. Däribland  den föreslagna årliga omprövningen av medgivande till jourhem. Syftet är att bidra till ökad säkerhet för placerade barn och unga men innebär samtidigt  en stor arbetsbörda för kommunerna. Socialtjänsten blir allt mer detaljreglerad vilket leder till en pressad verksamhet när inte tillräckliga resurser följer med kraven.

Förslaget om krav på utbildning till familjehem anser SKL är bra, men kräver mer resurser än vad utredningen föreslår och framförallt ett kontinuerligt stöd från Socialstyrelsen gällande utbildningsstrukturer.

Yttrandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga  (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!