Publicerad: 22 oktober 2014

Nyhet

Oro för färre utbildningsplatser

Mer än hälften av specialistsjuksköterskeutbildningarna underkänns i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering. SKL ser en risk att antalet utbildningsplatser kan komma att minska.

Caroline Olsson, sektionschef på SKL.

Utvärderingen ger 79 av 134 utbildningar omdömet bristande kvalitet. Om inte utbildningarna förbättras innebär det att utbildningsanordnare kan förlora sina examenstillstånd.

– Om det utbildas färre specialistsjuksköterskor skulle det få mycket allvarliga konsekvenser för sjukvården. Utbildningsanordnarna måste omgående bjuda in kommuner och landsting till samtal om hur utbildningarna kan utvecklas så att de bättre möter behoven hos patienter och brukare, säger Caroline Olsson, sektionschef på SKL.

Större samverkan behövs

Universitetskanslerämbetet kritiserar också den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Lärare och en sjuksköterskestudent som kollar blodtrycket på sin kompis.

– Problemen med de blivande specialistsjuksköterskornas verksamhetsförlagda utbildning kan bara lösas genom samverkan mellan lärosätena och arbetsgivarna. Landstingen jobbar hårt för att få till en samverkan men den är inte tillräckligt bra i dag, säger Caroline Olsson.

SKL anser också att det utvärderingssystem som mäter kvaliteten på utbildningarna måste förbättras. Idag är det till största del studenternas examensarbete som ligger till grund för utvärderingen.

– Idag mäts inte det som är viktigt att studenterna har med sig ut i arbetslivet. Den kompetens som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska kommer inte fram i ett examensarbete. Arbetsgivarna måste få ett mycket större inflytande i utvärderingssystemet, säger Caroline Olsson.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!