Publicerad: 26 maj 2014

Nyhet

Ökande byggkostnader behöver ses över

Tillsätt en utredning som analyserar varför det blir allt dyrare att bygga bostäder och som föreslår hur kostnadsökningarna kan bromsas. Det förslaget ger SKL till regeringen i en skrivelse.

– De senaste tio åren har kostnaderna för att bygga en bostad ökat med 35 procent i genomsnitt, enligt statistik från SCB. Under samma period har kostnaderna för byggmaterialet ökat med 45 procent, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

– Kostnadsökningarna i bostadsbyggandet bidrar till att färre människor kan efterfråga nyproducerade bostäder. Det drabbar inte bara den enskilde, utan även arbetsmarknaden och Sveriges tillväxt.

Ett annat förslag som SKL ger i skrivelsen, som nu skickats till regeringen, är att staten utvecklar ett system för kontinuerlig uppföljning av byggkostnaderna.

– I dag är det svårt att få grepp om vilka kostnader som uppstår i bostadsbyggandets olika skeden, från att mark iordningställs till att en ny bostad står färdig för invånarna att flytta in i. Regeringen borde ge lämplig myndighet i uppdrag att följa upp kostnaderna, så att det blir lättare för bostadsköpare, kommuner och byggherrar att fatta rätt beslut under byggprocessen, säger Anders Knape.

Förslagen i skrivelsen grundas på slutsatser i en rapport från förbundets programberedning för ökat bostadsbyggande (under läs vidare).

Hämta hela skrivelsen: "Förslag att regeringen ser över kostnadsutvecklingen i byggbranschen, och utreder ett system för kontinuerlig övervakning" (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!