Publicerad: 15 april 2015

Nyhet

Ökad samverkan för barn och unga

Samverkan mellan psykiatrin övrig hälso- och sjukvården samt den sociala barn- och ungdomsvården ökar. Det framgår av årets Öppna jämförelser.

Inom den sociala barn- och ungdomsvården finns det fortfarande utrymme för förbättringar, inte minst inom systematisk uppföljning.

Åsa Furén-Thulin, sektionschef på SKL.

– Det här är frågor som vi driver och inom kort kommer vi att presentera en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, säger Åsa Furén Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg.

Öppna jämförelser är ett analysverktyg där kommuner kan jämföra sig med andra kommuner eller med riksgenomsnittet för att förbättra och utveckla verksamheten. Årets upplaga innehåller ett antal nya indikatorer:

  • Kompetensutveckling av familjehem. 69 procent av kommunerna har genomfört en grundläggande utbildning av familjehemmen - ett resultat av att de regionala utvecklingsledarna för den sociala barn- och ungdomsvården har haft i uppdrag att arbeta med spridningen.
  • Andel placerade barn som har behörighet till gymnasiet är idag 55 procent (Riksgenomsnittet är 88 procent). Av dessa slutför endast 28 procent gymnasiet. Skolan är en viktig faktor för barns utveckling. En modell för att systematisk stärka placerade barns förutsättningar är Skolfam, som idag används i 22 kommuner med förbättrade skolresultat som följd.

Bättre samverkan

Fyra barrn som sitter i en ring och gräver i en sandlåda.

74 procent av kommunerna har en lokal aktuell överenskommelse om samverkan med barn-och ungdomspsykiatrin jämfört med 46 procent 2013. SKL har drivit på för att samordna samhällets insatser för barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. Även läkarundersökningar av placerade barn är en prioriterad fråga och merparten av alla län har idag träffat överenskommelser inom ramen för Barn och Unga-satsningen.

Oförändrad personalstabilitet trots utmaningar

Andelen handläggare med socionomutbildning med minst tre respektive fem års erfarenhet av barnutredningar är fortfarande relativt hög trots de utmaningar den sociala barn-och ungdomsvården står inför. För handläggare med minst tre års erfarenhet har exempelvis siffran ökat från 67 till 70 procent.

Till sist har i stort sett alla kommuner idag en ordinarie licens för att arbeta med systemet Barns Behov i Centrum (BBIC).

Fakta

  • Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet sker i samråd med Vårdföretagarna och Famna.
  • Indikatorerna i Öppna jämförelser för den sociala barn- och ungdomsvården bygger huvudsakligen på en enkätundersökning som skickas till samtliga landets kommuner.
  • Svarsfrekvensen för enkätundersökningen var 90 procent. Insamlingen genomfördes i oktober – november 2014 med mätdatum den 1 november 2014.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!