Publicerad: 27 augusti 2014

Nyhet

Nytt verktyg för att lyckas med skolans digitalisering

Med LIKA, it-tempen för skolan blir det enklare att följa upp, prioritera och planera insatser inom IT i skolan.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

LIKA, it-tempen för skolan

– LIKA, it-tempen för skolan är ett lättanvänt verktyg för den rektor eller skolhuvudman som vill skapa överblick och prioritera insatserna för att lyckas med skolans digitala arbete. Dessutom är det är gratis att använda, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Lärare och tre elever som tittar på en datorskärm.

Lika, it-tempen har testats i flera skolor och kommuner med positiva resultat. Användare upplever att de med en mycket liten arbetsinsats får en bra uppfattning om nuläget och ett stöd för den fortsatta utvecklingen.

På webben kan den som vill skapa ett konto och använda sig av verktyget. En inbjudan går ut till landets skolchefer.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!