Publicerad: 13 januari 2015

Nyhet

Ny samverkansmodell ger svårt sjuka effektiva läkemedel

Från och med 2015 träder landstingens nya samverkansmodell för läkemedel  i kraft. Modellen ska bland annat resultera i att patienter ska få tillgång till samma läkemedel oavsett var man bor i landet.

Kund som får hjäp med läkemedel på apotek av en farmaceut.

Det är projektet "Ordnat införande i samverkan", ett delprojekt i den nationella läkemedelsstrategin, som nu avslutas och arbetet går in i nästa fas. I april 2014 lämnade projektet sitt förslag om en nationell process för ordnat införande av nya läkemedel. Därefter har arbetet fokuserat på införandet och 2015 träder samverkansmodellen i full kraft.

Ett viktigt exempel på hur den nya modellen kan fungera är det gemensamma arbetet med införande av nya läkemedel mot hepatit C. Här har en intensiv och nära samverkan mellan alla landsting, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)¹, Läkemedelsverket, läkemedelsföretag och kliniska experter, resulterat i ett landstingsgemensamt protokoll för införande och uppföljning av dessa viktiga, nya läkemedel. Dessutom har alla landsting skrivit på de avtal om riskdelning som tagits fram under trepartsöverläggningar mellan landstingen, TLV och läkemedelsföretagen.

Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

– Den täta samverkan vi haft mellan alla aktörerna vid introduktionen av nya läkemedel mot hepatit C är unik. Den har gjort möjligt att vi på samma sätt i hela landet ska kunna ge de svårast sjuka patienterna tillgång till den här viktiga behandlingen, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Projektet har skapat en modell som beskriver hur vi tillsammans kan arbeta med det som ligger i alla aktörers intresse: att ge patienter tillgång till innovativa, ändamålsenliga nya läkemedel utan onödigt dröjsmål.

– Samverkansmodellen bygger vidare på det genomförda projektet och kommer att skapa bättre förutsättningar för fortsatt utveckling med ordnat införande, uppföljning och prisförhandling.

¹TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras av samhället.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!