Publicerad: 19 december 2014

Nyhet

Ny psykiatriöverenskommelse mellan SKL och staten

SKL och regeringen har nu träffat en överenskommelse om en psykiatrisatsning även under 2015.

Satsningen är utformad så att de resultat som uppnåtts under tidigare överenskommelser skall vidmakthållas och vidareutvecklas under året. Överenskommelsen innehåller också ett uppdrag till SKL att tillsammans med Socialdepartementet ta fram en långsiktig strategi för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är mycket positivt med detta extra år. Vi kommer att avsluta de befintliga projekten och sammanfatta våra slutsatser som planerat men nu får vi också chansen att vidareutveckla det som varit framgångsrikt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Överenskommelsen omfattar 630 miljoner kronor som fördelas till kommuner och landsting efter fullgjorda prestationer enligt samma modell som gällt de senaste åren. 66 miljoner kronor går till utvecklingsmedel inom huvudområdena barn och unga samt svårast sjuka.

Psykiatriöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!