Publicerad: 6 mars 2015

Pressmeddelande

Ny överenskommelse om läkemedelskostnader

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om statens bidrag till landstingen avseende kostnaderna för läkemedelsförmånerna för år 2015.

Läkemedel

Detta innebär att parterna enats om villkoren för utbetalning av cirka 22,5 miljarder till landsting och regioner. 2015 är ett år av särskilda utmaningar inom läkemedelsområdet. Nya läkemedel finns att tillgå på marknaden vilka innebär medicinska genombrott som kan hjälpa patientgrupper som tidigare stått utan behandling. Därför har det varit angeläget att enas om såväl pengabelopp som förutsättningar.

– Överenskommelse ger förutsättningar för landstingen att jämlikt använda läkemedel, säger ansvarig minister Gabriel Wikström. Den bidrar till en modern och effektiv hälso- och sjukvård där patienter får tillgång till nya och kostnadseffektiva behandlingar.

– Vi har haft konstruktiva förhandlingar, säger Mats Eriksson, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting. Särskilt viktigt har det varit att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för användningen av de nya läkemedlen för hepatit C, men också att få en dialog runt ersättningsmodellen i sin helhet.

Överenskommelsen gäller endast för 2015 och omfattar totalt 22,48 miljarder kronor. Förutom bidrag för läkemedelsförmånerna ingår även vissa andra ersättningar, bland annat bidrag för läkemedelsbehandling vid hepatit C för 2014 samt 2015. I ersättningsmodellen ingår även en vinst- och förlustmodell.

Överenskommelse 2015 om läkemedelsförmånerna

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!