Publicerad: 28 januari 2015

Nyhet

Ny överenskommelse för god kvalitet inom socialtjänsten

Sveriges Kommuner och Landsting och staten har träffat en ny överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2011 tecknat årliga överenskommelser om nationella insatser för att stödja en strategisk utveckling inom socialtjänstens område. Den nya överenskommelsen gäller för 2015.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är viktigt med en väl utvecklad samverkan mellan staten och kommunerna om vi ska uppnå en god kvalitet i socialtjänsten. De utmaningar som finns måste mötas av en kvalitetsutveckling som bygger på patienters, brukares, olika professioners och huvudmäns behov, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. 

60 miljoner kronor

Två socialsekreterare som pratar.

Årets överenskommelse omfattar 60 miljoner kronor. Huvuddelen av pengarna går till de regionala samverkans- och stödstrukturerna för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Huvudmännen i länen gör gemensamma prioriteringar utifrån de utvecklingsbehov som identifieras lokalt och regionalt.

På nationell och regional nivå fortsätter 2015 utvecklingsarbetena utifrån tidigare satta mål inom bland annat den sociala barn- och ungdomsvården och inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

På nationell nivå kommer SKL 2015 även att stötta:

  • Uppbyggnaden av den Nationella Samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom Socialtjänsten (NSK-S)  med syfte att bland annat att öka möjligheten för myndigheter att anpassa kunskapsunderlag och ta fram relevant kunskap.
  • Arbetet med Öppna jämförelser med målet att öka kommunernas nytta och användning av jämförelserna.
  • Den fortsatta utvecklingen av tjänsten Socialtjänstbiblioteket.  

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – överenskommelsen för år 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (PDF, nytt fönster)

Fakta

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!