Publicerad: 24 januari 2014

Nyhet

Nu formas framtidens e-samhälle

Nu formas framtidens e-samhälle E-delegationen menar att samverkan mellan stat och kommun måste öka när framtidens e-samhälle utformas. SKL håller med och har låtit göra en utredning som ger förslag till en framtida samverkansorganisation.

E-delegationen ska enligt plan läggas ned vid årets slut. Därför har de fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur framtidens e-förvaltning ska organiseras.

– Det är kommuner, landsting och regioner som står för 70 procent av kontakterna med medborgarna och åtta av tio företagare. Hur digitaliseringen av välfärden ska se ut framöver är därför en fråga där kommuner, landsting och regioner måste ha ett stort inflytande, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Förslaget om samarbetsorganisation välkomnas

Bland annat föreslår E-delegationen att frågorna om digitalisering i offentlig sektor ska föras i en samarbetsorganisation där statliga myndigheter och den kommunala sektorn ska finnas representerade.

­– Det tycker vi är bra. Att formerna för samarbete mellan staten och den kommunala sektorn utvecklas är viktigt. Samtidigt ser vi att ett kommande samverkansorgan måste få större beslutsmandat och mer resurser än vad som föreslås av E-delegationen , säger Anders Knape.

SKL har låtit göra en utredning som har levererat förslag på hur en framtida samverkansorganisation kan se ut. Livshändelseanalyser utgör där en viktig utgångspunkt för hur den ska formas och finansieras.

Fakta om e-delegationen

E-delegationen är en expertgrupp som arbetar för att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor. E-delegationen är en kommitté under Näringsdepartementet och delegationens mandat går ut den 31 december 2014.

Hämta hela yttrandet: "Organisering av framtidens e-förvaltning" (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!