Publicerad: 17 oktober 2014

Nyhet

Nej till slopad bygdeavgift

Utredningsförslaget att ta bort bygdeavgifterna riskerar att slå hårt mot många bygder och kommuner. Det bör inte genomföras, skriver SKL i ett yttrande till regeringen.

Fors i fjällområde.

Bygdeavgiften är den summa pengar som vattenkraftbolag betalar som kompensation för det intrång som utbyggnaden av vattenkraft innebär i lokalsamhället. Avgiften betalas till länsstyrelserna, som i sin tur fördelar pengarna till projekt som främjar bygdernas utveckling.

Vinst bör komma bygden till godo

– Utbyggnaden av vattenkraft medför olägenheter för lokalbefolkningen. Effekterna av nyutbyggnaden är påtagliga långt i efterhand. Det är därför rimligt att vinsten från vattenkraften kommer bygden till godo, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Stora belopp för små samhällen

Den statliga utredning som vill ta bort bygdeavgifterna menar att behovet av avgifterna kan ifrågasättas.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi anser tvärtom att det finns ett påtagligt behov. Det rör sig ofta om stora belopp för små samhällen, och avgifterna kan i många fall inte kompenseras av kommunerna på annat sätt. Om avgifterna tas bort riskerar det att slå hårt mot många bygder och kommuner, säger Anders Knape.

– Om det finns anledning att se över bygdeavgiften på grund av att den har en skatteliknande funktion, då bör det göras i en särskild utredning. Detta är inte ett skäl till att avskaffa bygdeavgiften.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!