Publicerad: 6 november 2014

Nyhet

Nej till fjärrundervisning drabbar elever

Skolor tvingas upphöra med fjärrundervisning då det inte anses följa skollagen. Elever blir därför utan undervisning som de tidigare har erbjudits. Lagstiftningen behöver ändras.

Per-Arne Andersson

– Det är riktigt illa att elever inte får den hjälp de behöver, när kommuner erbjuder en lösning. Med hjälp av digital teknik kan elever ges undervisning av hög kvalitet och med behöriga lärare. Men bilden som målas upp om fjärrundervisning är oftast en annan, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Den svenska lagstiftningen måste följa med och underlätta skolutveckling, inte vara ett hinder. Det är glädjande att också den nya regeringen nu signalerar att lagstiftningen snarast bör ändras, säger Per-Arne Andersson.

Skolelever som sitter framför en dator.

Svårt hitta behöriga lärare på orten

Enligt skollagen får fjärrundervisning bara ges som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Samtidigt är det olagligt att inte erbjuda handledning i en elevs modersmål.

– Det är ofta mycket svårt för kommuner i glesbygd att på sin ort hitta modersmålslärare i ett stort antal olika språk. Det kan också vara svårt att hitta behöriga lärare i språk- och naturämnen. 

SKL menar också att det samarbete som Ljusdal och andra kommuner har med Uppsala universitet för att erbjuda undervisning trots att det saknas behöriga lärare vittnar om ett ansvarstagande för det uppdrag som de har, och att det därför istället bör uppmuntras.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!