Publicerad: 31 januari 2014

Nyhet

Myter sprids om vatten och va-system

Organisationen Maskinentreprenörerna sprider nu en bild av att kommunernas vatten- och avloppssystem är i undermåligt skick och att det påverkar dricksvattnets kvalitet. Bilden är felaktig.

– Studier visar att kvaliteten på kommunernas vatten- och avloppssystem är bra, och blir bättre. Även dricksvattnet håller god kvalitet.

Det säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som i fredags (31/1) medverkade på den Stora Infradagen, där skicket på vatten- och avloppssystemen diskuterades.

Enligt SKL finns det utmaningar i kommunernas vattenskyddsarbete, men de handlar inte om standard på va-system. Utmaningarna handlar om att många vattentäkter behöver skyddas bättre, och att barriärerna vid vattenverken behöver stärkas så att de stoppar nya virus, bakterier och parasiter från att sprida sig när klimatet förändras.

SKL arbetar tillsammans med kommunerna för att dricksvattnet ska hålla bra kvalitet även framöver. Förbundet har bland annat tagit fram ett sexpunktsprogram med åtgärder som kommuner behöver vidta (Se rapporten ”Skydda dricksvattnet” nedan).

Fakta om vatten- och avloppssystemen

  • Förnyelsetakten ökar. Kommunerna satsar allt mer resurser på att rusta upp sina va-system. Sedan 1990 har anslagen till vatten- och avloppssystemen ökat med 40 procent i realt penningvärde. Underhållet möter de behov som finns.
  • Rörbrotten i huvudvattenledningarna har blivit färre det senaste decenniet.
  • Antalet stopp i huvudvattenledningar har minskat sedan år 2000.

Fakta om dricksvattnets kvalitet

  • Kvaliteten är bra. En studie som SKL har gjort visar att nästan nio av tio kommuninvånare är nöjda med kvaliteten på sitt kranvatten.
  • Antalet klagomål på dricksvatten har minskat sedan år 2000.     Antalet vattenburna sjukdomsutbrott har minskat under flera decennier.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!