Publicerad: 20 maj 2014

Nyhet

Motstridiga besked hämmar bostadsbyggandet

Låt bara länsstyrelserna yttra sig över en detaljplan vid ett enda tillfälle. Det skriver SKL i en begäran till regeringen. Åtgärden skulle göra bostadsbyggandet billigare.

– Många kommuner vittnar om att länsstyrelserna ger dem motstridiga besked under planarbetets gång. Inte sällan kommer det helt nya krav sent under planens framtagande, trots att Länsstyrelsen redan yttrat sig flera gånger tidigare. Planprocessen drar ut på tiden och eftersom planerna ofta tas fram på mark som företagen investerat i blir de byggda bostäderna dyrare än tänkt, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

– Regeringen behöver ändra Plan- och bygglagen så att länsstyrelserna bara kan ge ett samlat besked tidigt under processen. Då kan kommunernas planeringsarbete gå både fortare och smidigare.

Skrivelsen som SKL nu har skickat till regeringen grundas på slutsatser i en rapport från förbundets programberedning för ökat bostadsbyggande (under läs vidare).

Hämta hela skrivelsen: "Förslag att regeringen ändrar PBL så att Länsstyrelsens uppgifter i planprocessen begränsas" (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!