Publicerad: 31 mars 2014

Nyhet

Mer jämlik vård och bättre användning av nya läkemedel

Nya läkemedel till rätt patienter, i hela landet. Det syftar projektet "Ordnat införande i samverkan" till, vars slutrapport nu lämnats till Socialdepartementet.

Rapporten Ordnat införande i samverkan

Alla landsting och regioner kommer att delta i en nationell samverkansmodell där införande, uppföljning och prisförhandlingar av nya läkemedel kommer att samordnas.

– Det är glädjande att vi kommit så här långt, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg vid SKL. Det här får stor betydelse för att patienter ska få jämlik och tidigare tillgång till nya läkemedel, och kommer att underlätta för hälso- och sjukvården.

Idag sker en positiv utveckling med många nya läkemedel, framförallt inom cancerområdet. Men detta innebär också en utmaning, eftersom priserna för sådana läkemedel ofta är höga. Idag kan det bero på i vilket landsting en patient bor, om man får tillgång till ett nytt läkemedel eller inte. Det finns även en risk att betydande resurser läggs på läkemedel utan att man vet tillräckligt om nyttan med dem, vilket betyder att man tar resurser från annan vård. Bristen på insyn i hur nya läkemedel prioriteras och prissätts är ett problem för såväl landsting som patienter och läkemedelsföretag.

Eftersom alla landsting ingår i samverkansmodellen, kommer dessa att ha insyn och inflytande över vilka läkemedel som ska införas gemensamt. Rekommendationer om användning och riktlinjer för uppföljning av nya läkemedel kommer att tas fram. Det gemensamma arbetet bygger på ett nära samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket både kring hälsoekonomiska underlag och gemensamma prisförhandlingar. Även Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och läkemedelsföretagen deltar i arbetet.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!