Publicerad: 22 december 2014

Nyhet

Medalj för framgångsrikt jämställdhetsarbete

Ewa Samuelsson, tidigare biträdande socialborgarråd i Stockholm och ordförande i CEMR:s jämställdhetskommitté, har tilldelats en medalj som tack för framgångsrikt jämställdhetsarbete.

Medaljen delades ut av CEMR:s* ordförande Anne-Marie Jorritsma på CEMR:s konferens om aktivt medborgarskap i Rom den 15-16 december. Genom kommitténs arbete har jämställdhetsarbetet flyttat fram positionerna på den lokala och regionala nivån i Europa.

Ewa Samuelsson har varit ordförande i jämställdhetskommittén under fyra år. Kommitténs uppdrag har varit att ge stöd till kommuner och regioner i Europa som har undertecknat den Europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal nivå, även kallad CEMR-deklarationen.

– Det har varit min och SKL:s ambition att förstärka vårt arbete med jämställdhetsdeklarationen, öka synligheten och mobilisera undertecknarna att ta ytterligare steg för att genomföra den på lokal nivå, sade Ewa Samuelsson i sitt tacktal.

Ewa Samuelsson, längst till höger, och representanter för CEMR.

Ewa Samuelsson, längst till höger, mottog pris från CEMR:s ordförande Anne-Marie Jorritsma, andra från vänster.

Fakta

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. För närvarande har 1 500 kommuner och regioner i Europa undertecknat den. I Sverige handlar det om 96 kommuner och 16 landsting och regioner. Det innebär att ca 90 % av Sveriges befolkning omfattas av jämställdhetsdeklarationen.

*CEMR är de europeiska kommun- och regionsförbundens samarbetsorganisation, Council for European Municipalities and Regions.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!