Publicerad: 18 december 2014

Nyhet

Många nya styren efter valet 2014

Styret skiftade i 110 kommuner efter valet 2014. Drygt en tredjedel av kommunerna fick ett blocköverskridande styre eller ett vänsterstyre och något färre kommuner fick ett alliansstyre.

I kommunerna är det inte ovanligt med blocköverskridande styren¹ men antalet har mer än fördubblats jämfört med 2010, från 38 till 99. Det är 40 kommuner med alliansstyren och 25 kommuner med vänsterstyren² som har fått blocköverskridande styren. I landstingen har det framför allt blivit fler vänsterstyren, från nio till tolv medan alliansstyrena har minskat från nio till fem.

Kommuner

Kommunstyren
ÅrAlliansstyreVänsterstyreBlocköverskridande styre
20061579241
201014211038
20149199100

Landsting

Landstingsstyre
ÅrAlliansstyreVänsterstyreBlocköverskridande styre
2006893
2010992
20145123

Rekord i minoritetsstyren

Antalet minoritetsstyren har ökat både i kommunerna och i landstingen. Under mandatperioden ska 92 kommuner styra i minoritet, 2010 var det 41 och i landstingen ökar minoritetsstyrena från 3 till 7.

Partiernas andel av röster i de olika valen

Väljarna röstdelar i allt större utsträckning, d.v.s. man röstar på olika partier i valet till riksdagen, landtingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Moderaterna och Sverigedemokraterna är populärare i riksdagvalet medan Centerpartiet är populärast i valet till kommunfullmäktige. I valet till landstingsfullmäktige är Socialdemokraterna mest framgångsrika.

Tabell: röstdelning i kommun, landsting och riksdag

¹Med blocköverskridande styre avser vi en koalition där minst ett av allianspartierna ingår tillsammans med S och/eller V. ²Med ett vänsterstyre avser vi ett styre som består av S och/eller V. Miljöpartiet och lokala partier kan ingå i såväl vänsterstyren som blocköverskridande styren och alliansstyren.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!