Publicerad: 27 mars 2015

Nyhet

Lyckad satsning på e-hälsa inom äldreomsorgen

Satsningen på att utveckla socialtjänsten och äldreomsorgen har varit framgångsrik i kommunerna. Det konstaterar Socialstyrelsen i en uppföljning.

Socialstyrelsen har gjort en uppföljning av de statliga medel som fördelats under 2014. Alla kommuner har varit involverade i utvecklingsarbetet.

Åsa Furén-Thulin, chef på avdelningen för vård och omsorg.

– Det handlar det om att hitta smarta lösningar som kan ge större frihet och trygghet till brukarna, och samtidigt ge personalen en bättre överblick och möjlighet att prioritera sina insatser, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för vård och socialtjänst på SKL.

Kommunerna har fått 60 miljoner kronor i statliga stimulansbidrag och har utöver det själva bidragit med närmare 150 miljoner till projekten. Samtliga kommuner har varit involverade i utvecklingen genom att delta i regionala projekt eller driva egna lokala projekt. I många regioner har man behållit de regionala e-hälsosamordnarna även efter att det statliga stödet har upphört, för att inte utveckling ska stanna av.

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg.

– Det finns behov av fortsatt stöd från staten för utvecklingsarbetet. Staten behöver se över lagstiftning och regelverk för att anpassa den till utvecklingen av digitala välfärdstjänster. Det är också viktigt att staten är fortsatt aktiv när det gäller utbyggnaden av infrastruktur för kommunikation, bredband via fiber och mobila nät, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Fakta

En äldre man och hans barnbarn som tittar på en mobil.

Exempel på lösningar man har utvecklat eller testat i olika kommuner:

  • E-tjänster för brukare och anhöriga
  • Digitaliserade trygghetslarm
  • GPS-sändare för personer med demens
  • Videomöten mellan brukare och hemsjukvården
  • Sensorer för att övervaka personer med tillsynsbehov
  • Nattkamera för brukare

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!