Publicerad: 24 mars 2015

Pressmeddelande

Lena Micko ny ordförande för SKL

Lena Micko valdes idag till ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting mellan 2015-2019. Hon är SKL:s första kvinna på den posten.

Lena Micko, ny ordförande för SKL 2015-2019.

I sitt anförande till kongressen fokuserade Lena Micko på vikten av samarbete, att försvara det kommunala självstyret, att fortsätta utvecklingen av välfärdstjänsterna och vikten av att kommuner, landsting och regioner måste vara goda arbetsgivare.

Lena Micko:

– Jag älskar lokalpolitik. Jag älskar närheten till människorna och deras vardag. Jag älskar att göra skillnad på riktigt. Jag vet vad som prioriteras på det lokala planet. Från alla år i Linköping tar jag med mig erfarenheter av att ha varit med och utvecklat välfärdstjänster som jag skulle vilja säga är framgångsrika idag. Jag tar också med mig vikten av ett gott samarbetsklimat. Genom samarbete finner vi allt som oftast de allra bästa lösningarna. Och jag vet vilka utmaningar vi står inför. Och jag vet vikten av att vara pragmatisk. Dessa erfarenheter är nödvändiga för att kunna leda SKL i en tid som präglas av samhällsförändringar och allt högre krav på våra välfärdstjänster.

– Kraven på likvärdighet blir, med rätta, allt starkare och det är lätt att se förstatligande som lösningen. Här har både skolan och vården som bekant varit på tapeteten den senaste tiden. Det är förenklade lösningar där staten utmålas som garanti för en bättre välfärd. Vi vet att det inte stämmer. Det finns massor av exempel på att staten inte är en garant för likvärdighet.

– Vi måste höja välfärdsyrkenas status så att fler unga med rätta kan stoltsera över sitt yrkesval. Välfärdsjobben ska vara trygga, och de ska ge möjligheter till kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

– Rätten till heltid ligger mig varmt om hjärtat. Det är kanske vår tids allra viktigaste jämställdhetsfråga. Att vi ska kunna erbjuda en heltidsanställning till alla som vill. Att klara av att arbeta heltid ett helt yrkesliv kräver också en hållbar arbetsmiljö. Det kommer jag att jobba hårt för!

Hela Lena Mickos tal – det talade ordet gäller

Fakta

  • Lena Micko (S), född 1955
  • Bor i Linköping, gift, två vuxna barn och två bonusbarn
  • Ledamot i styrelsen och SKL:s arbetsutskott sedan 2007
  • Invald i Kommunförbundets styrelse 2003
  • Kommunstyrelsens ordförande i Linköping 2015 samt 2001-2006
  • Kommunpolitiska uppdrag i Linköping sedan 1977
  • Flera olika tjänster inom Linköpings kommun, bland annat flyktingsamordnare och resultatenhetschef 1979-1999

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!