Publicerad: 27 oktober 2014

Nyhet

Lärare prisas för nytänkande digital undervisning

Läraren Karin Nygårds från Stockholm får idag utmärkelsen Guldäpplet för sitt arbete att öka sina elevers digitala förmågor.

Karin Nygårds, vinnare av Guldäpplet 2014.

Guldäpplet med juryns nominering

Karin Nygårds är ett inspirerande exempel på en skicklig lärare som gör skillnad för barn och elever i vardagen. Hon bidrar också till att föra utvecklingen framåt för Sverige, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Sverige behöver satsa mer

Jämfört med andra länder i Europa har svenska skolor mycket god tillgång på teknik, men användningen är förhållandevis låg.

– Eldsjälar är ovärderliga. Samtidigt sätter Guldäpplet fingret på att Sverige som nation behöver ta nya steg för att främja ett lärande med stöd av digitalisering. Över hela landet och i alla skolor, säger Per-Arne Andersson.

Stora och nödvändiga möjligheter

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för barn och elever att uttrycka sig, utforska och uppfatta världen. Modern teknik kan reducera hinder som en funktionsnedsättning eller ett annat modersmål ibland innebär.

– Skolans digitalisering är inget man kan välja bort om man inte gillar det. Huvudmän, skolledare och lärare behöver tydliga strategier för att lära sig att utnyttja modern teknik så att eleverna ges möjligheter till nya färdigheter och fördjupade kunskaper, säger Per-Arne Andersson.

Fakta

Guldäpplet utdelas av stiftelsen Yngve Lindbergs minne tillsammans med flera organisationer, däribland SKL.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!