Publicerad: 9 mars 2015

Nyhet

Kunskap om utjämningssystemets konsekvenser behövs

SKL tillstyrker Finansdepartementets förslag om ändrad inkomstutjämning men påpekar att det behövs mer kunskap kring utjämningssystemets effekter på tillväxten.

Kunskapsnivån kring utjämningssystemets konsekvenser för tillväxten behöver förbättras och även diskuteras utifrån kostnadsutjämningen. Dessutom bör regeringen utreda eventuell kompensation till kommuner och landsting med kraftig befolkningstillväxt.

Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och Landsting.

– Vi har tidigare i det 35-punktsprogram för asyl- och flyktingmottagandet som SKL tagit fram, fört fram att regeringen bör se över hur kostnadsutjämningen kan sporra till ett förstärkt lokalt arbete med integration. Kommuner som idag bedriver effektiva integrations- eller arbetsmarknadsinsatser riskerar att missgynnas ekonomiskt i kostnadsutjämningen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Människor på väg ner till pendeltåget.

– Vi anser också att regeringen bör utreda om kommuner med kraftig befolkningstillväxt har strukturella kostnader för detta och att de bör kompenseras inom kostnadsutjämningen. Det är sannolikt så att det kostar för kommuner och landsting att växa i form av satsningar på gator och vägar, vatten och avfall, äldreboenden, sjukhus och kollektivtrafik, säger Anders Knape.

Hämta yttrandet: "Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting (Dnr Fi2015/379)" (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!