Publicerad: 26 mars 2015

Nyhet

Kommunsektorn får 5 miljarder i återbetalda premier

AFA Försäkrings styrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting.

Sedlar.

– Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin ekonomi tack vare dessa återbetalningar. Det är glädjande att det sker även i år. Troligen blir det sista året som AFA Försäkring har möjlighet att återbetala tidigare inbetalda premier, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Premiernas storlek år 2004 var 2,25 procent av lönesumman. Totalt sett handlar det om cirka fem miljarder kronor, varav 3,7 miljarder avser kommunerna och 1,4 miljard landstingen.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!