Publicerad: 18 februari 2015

Nyhet

Kommunala miljonvinster i tidiga insatser

Kommuner har mycket att vinna på att i ett tidigt skede hjälpa barn och unga med tydliga problem på ett effektivt sätt.

Barn som sitter med ryggen mot fotografen

Det visar studien ”20 barnavårdsärenden”, unik i sitt slag. Studien omfattar 20 unga vuxna och har tagits fram inom ramen för projektet Psykisk hälsa, barn och unga. Forskarna har tittat tillbaka i de ungas liv och kartlagt alla dokumenterade problem de haft och vilken hjälp de fått, eller inte fått, under sin uppväxt. Samtliga deltagare i studien har varit i samhällsvård under någon del av sitt liv.

Tidiga tecken utan åtgärd

– Ofta syns risktecken tidigt men insatserna dröjer. Studien visar även att det helhetsgrepp som kan tas kring ett barn när insatser samordnas ofta uteblir tills problemen blivit allvarliga, säger Ingmarie Wieselgren, projektchef för Uppdrag psykisk hälsa och nationella psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I snitt kostar de insatser somen kommun tillhandahåller barn med problem cirka två miljoner extra per barn, utöver det mänskliga lidandet för barnet och närstående. Det är därför viktigt att utreda effekten av de insatser vi lägger resurser på.

Liten studie

Studien omfattar relativt få barn, så statistiska slutsatser kan inte dras. Dock är problemen för barnen i studien representativa för de barn som behöver samhällsinsatser under uppväxten.

– De problem i välfärdssystemet som visat sig i studien bör tas på allvar och åtgärdas, säger Ingmarie Wieselgren.

Studien presenteras i dag onsdag på Chinateatern i Stockholm då projektet ”Psynk – psykisk hälsa barn och unga” som finansierats av Socialdepartementet redovisar de senaste tre årens utvecklingsarbete.

Studien Barnavårdskarriärer på www.uppdragpsykishalsa.se (PDF, nytt fönster)

Om överenskommelsen Uppdrag psykisk hälsa

SKL:s arbete med psykiatrifrågor

Hämta högupplöst bild på Ingmarie Wieselgren


Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!