Publicerad: 13 oktober 2015

Pressmeddelande

Internationella toppolitiker möts i ledarprogram

I veckan besöker toppolitiker som är kvinnor från Asien, Afrika och Östeuropa kommuner och landsting tillsammans med sina svenska mentorer.

Politiker i en talarstol.

Sverigebesöken är en del av ett 18 månaders långt ledarprogram för kvinnor som är toppolitiker. Syftet med programmet är att stärka politikerna i deras uppdrag som politiska ledare samt att utbyta erfarenheter.

Inför besöken ute i landet, 14-16 oktober, samlas de 24 politikerna och deras mentorer i SKL:s lokaler i Stockholm. SKL är samarbetspart och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) är ansvarig.

– Det är viktigt att visa hur vi arbetar med jämställdhet ute i kommuner, regioner och landsting, på politisk nivå och i verksamheterna. Det här är inte bara en fråga för den nationella nivån. Genom att dela med oss av våra erfarenheter kan vi stärka politiker i länder där villkoren för kvinnors deltagande i politiken inte på något sätt är självklart, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Varje mentor har satt upp egna program för sina adepter. Tanken är att visa upp den politiska vardagen, besöka samhällsfunktioner såsom miljöstationer och vårdcentraler, samt träffa olika typer av lokala organisationer.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!