Publicerad: 12 maj 2015

Nyhet

Integration försenas när statliga insatser dröjer

Den första tiden i Sverige behöver nyanlända vända sig till socialtjänsten istället för att få kontakt med Arbetsförmedlingen. SKL menar att fokus istället måste ligga på arbete.

En person sitter vid en dator medan en annan parson står bredvid. Halvkroppsbild.

Arbetsförmedlingen är ansvarig för nyanländas etablering, vilket bland annat innebär arbetsmarknadsinsatser och ett löneliknande ekonomiskt stöd. Men under den första tiden uppstår ett glapp mellan den sista utbetalningen av dagsersättningen från Migrationsverket och Arbetsförmedlingens första utbetalning av etableringsersättningen. I princip samtliga nyanlända står då helt utan pengar och behöver därför vända sig till kommunernas socialkontor.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Förslag på lösning finns

– Att hänvisa nyanlända till socialkontoret istället för till arbetsförmedlingen sänder fel signaler. Det motverkar det som är huvudsyftet med etableringsreformen, fokus på arbete istället för på bidrag, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi har uppmärksammat staten på detta missförhållande i flera år. Nu måste något hända, säger Per-Arne Andersson.

Tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen har SKL tagit fram ett förslag till lösning som innebär att individen får en initial statlig ersättning som ska täcka glappet, innan första utbetalningen från Arbetsförmedlingen.

Systemfel drabbar individen och kommunen

– Under den första månaden med uppehållstillstånd kan den nyanlända behöva ha kontakt med inte mindre än tre statliga myndigheter samt kommunen för att få de pengar individen behöver för att klara sig. Det är inte rimligt, säger Per-Arne Andersson.

SKL pekar på att dessa systemfel också innebär onödig och kostsam byråkrati för kommunerna. Visserligen får kommunerna ersättning från staten för det mesta av biståndet, men varje ärende ökar de administrativa insatserna och tar tid från andra grupper som behöver socialtjänstens stöd. Inte sällan krävs det hela tjänster och nyanställningar för att klara av utbetalningarna.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!