Publicerad: 4 december 2014

Nyhet

Inga extra val i kommuner och landsting den 22 mars

Extra val kan utlysas i kommuner och landsting – men reglerna skiljer sig från vad som gäller för extra val på riksplanet.

Möjligheten till extra val på lokal nivå infördes 2010 – och ingick i den senaste grundlagsreformen. Bestämmelserna om extra val i kommuner och landsting finns i huvudsak i kommunallagen (se bilaga).

Det är fullmäktige som ska fatta beslut om extra val. För att ett sådant beslut överhuvudtaget ska kunna fattas måste det ha hunnit gå sex månader in i mandatperioden, räknat från fullmäktiges första sammanträde den här mandatperioden som inleddes den 15 oktober. Det innebär att om fullmäktige sammanträtt för första gången den 15 oktober i år kommer frågan om lokalt extra val att kunna tas upp tidigast den 15 april 2015. Detta kan dock skilja sig mellan olika kommuner och landsting beroende på när det första fullmäktigesammanträdet hölls.

Två tredjedelars majoritet behövs

Kommunallagen innehåller även andra formkrav för ett extra val på lokal nivå. Ett beslut om extra val kräver att minst två tredjedelar av fullmäktiges ledamöter röstar för det och att frågan bordläggs första gången den väcks. Det innebär alltså att beslut om ett eventuellt extra val kan fattas först sammanträdet därefter.

Inget extra val har hållits på lokal nivå i Sverige sedan möjligheten infördes.

Bestämmelser om extra val i kommuner och landsting (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!