Publicerad: 3 mars 2015

Nyhet

Hovrättsdom friar chefer

Hovrätten i Sundsvall har idag meddelat en friande dom i brottsmålet där två chefer i Krokoms kommun åtalats för arbetsmiljöbrott. Domen förtydligar gränserna för chefers arbetsmiljöansvar.

– Oavsett dom är detta förstås en personlig tragedi för de inblandade. Från SKL:s sida har vi ingen möjlighet att diskutera några detaljer utan det måste de inblandade göra. Men vi vet att Krokom har arbetat mycket med dessa frågor under de snart fem år som gått sedan dödsfallet, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

En träklubba på ett bord.

Även om SKL inte är part i målet har förbundet följt rättegången med intresse, då det är ett unikt fall.

– Nu har dom fallit och Hovrätten har frikänt de åtalade cheferna. Vi tycker det är bra då det i förlängningen hade varit olyckligt om tolkningen av den arbetsrättsliga lagstiftningen och arbetsmiljöreglerna lett till fällande dom i brottmålet på det vis som tingsrätten kom fram till, säger Håkan Sörman.

– En sådan sammanblandning skulle kunnat försvåra chefsrekryteringen i framtiden både i vår egen och andra sektorer, säger Håkan Sörman.

Viktigt att öka medvetenheten

SKL berörs inte specifikt av domen då vi inte är part men förbundet ser ändå behov av att följa upp det som hänt.
 
– Vad vi måste göra nu är att se till framtiden och arbeta på olika vis med våra medlemmar för att öka medvetenheten om stödinsatser vid hanteringen av arbetsrättsliga ärenden, säger Håkan Sörman.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!