Publicerad: 3 december 2014

Pressmeddelande

Högre överlevnad men fortsatta skillnader i vården

Allt fler överlever cancer, stroke och hjärtsjukdomar. För många områden inom cancervården syns en positiv utveckling men de regionala skillnaderna är dock fortfarande stora.

Patient och läkare.

Rapporterna Öppna Jämförelser av Hälso- och sjukvård samt Cancersjukvård 2014 ger en bild av läget inom sjukvården. Statistiken som bland annat rör medicinska resultat och patienters nöjdhet, visar att trenden generellt sett är positiv. Överlevnaden har ökat för flera sjukdomar och könsskillnaderna minskar på flera områden.

– Resultaten visar att vården förbättras hela tiden. Med nya behandlingsmetoder och nya läkemedel ökar samtidigt kraven på ett väl fungerande samspel mellan många aktörer och inom vården för att förutsättningar ska bli de bästa, säger Bodil Klintberg, samordnare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Behöver förebygga mer

En förbättringspotential finns till exempel när det gäller vårdens sjukdomsförebyggande insatser, enligt projektledaren Birgitta Lindelius på Socialstyrelsen:

– Varje år drabbas omkring 60 000 personer av hjärtinfarkt eller stroke. Bara drygt hälften av de som vårdats och som röker lyckas dock sluta. Det sjukdoms- och återfallsförebyggande arbetet, som hjälp till rökstopp och uppmuntran till motion, behöver uppmärksammas ännu mer.

För cancervården visar överlevnaden på en positiv utveckling och har nu ökat till 68 procent för kvinnor och 70 procent för män. Högst överlevnad har patienter med prostatacancer, tätt följt av bröstcancer och malignt hudmelanom.

Nytt arbetssätt i cancervården

– Trenden är positiv för nästan alla områden inom cancersjukvården, vilket är glädjande. Det visar att den nationella cancerstrategin med uppsatta mål har haft effekt. Väntetiderna är dock fortsatt för långa. Därför ska ett nytt arbetssätt med så kallade standardiserade vårdförlopp införas från nästa år för att vården ska bli snabbare och mer jämlik säger, Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare på SKL.

När det gäller att diagnostisera cancer och att erbjuda rekommenderade behandlingar är de regionala skillnaderna fortfarande stora. För patienter med en viss typ av lungcancer kan en så kallad PET-DT-undersökning påvisa om det är möjligt att bota med kirurgi eller strålbehandling. I ett landsting erbjuds 41 procent av patienterna en sådan undersökning, i ett annat är siffran 98 procent. Socialstyrelsen rekommenderar även att alla cancerpatienter bedöms vid en multidisciplinär konferens där flera experter gemensamt avgör vilken behandling som är lämpligast före och efter en operation. Även här är skillnaderna stora.

– I ett landsting bedöms 99 procent av patienterna vid en multidisciplinär konferens efter operation för tjocktarmscancer, i ett annat är siffran 10 procent, säger Socialstyrelsens projektledare Göran Zetterström.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!