Publicerad: 2 juni 2015

Nyhet

Guldlänken till modiga innovatörer i Västerås stad

Guldlänken 2015 har tilldelats Mats Rundkvist och Maria Gill i Västerås stad för deras framgångsrika arbete att med hjälp av välfärdsteknologi möta utmaningar inom äldreomsorgen.

Juryns motivering: Mats Rundkvist och Maria Gill har tagit rollen som modiga förebilder och visat hur en av de viktigaste samhällssektorerna kan finna innovativa vägar för verksamhetsförnyelse.

Guldlänken delades ut av IT-minister Mehmet Kaplan på konferensen Offentliga Rummet i Visby.

Guldlänken arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA i nära samverkan med E-delegationen och Offentliga Rummet. Guldlänken premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.

Guldlänken

Pristagare och prisutdelare vid konferensen Offentliga rummet.

Pristagare och prisutdelare av Guldlänken 2015 på konferensen Offentliga rummet i Visby.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!