Publicerad: 6 mars 2014

Nyhet

God ekonomisk hushållning i kommunsektorn

Det sammanlagda resultatet för kommuner och landsting uppgår till 14 miljarder enligt de preliminära boksluten för 2013. Resultatet motsvarar god ekonomisk hushållning i kommunsektorn som är 2 procent av skatter och statsbidrag.

Bortsett från engångseffekter som återbetalade försäkringspremier från AFA Försäkring och kostnader för omräkning av pensioner, uppgår kommunernas resultat till drygt 10,5 miljarder och landstingens resultat till 3,7 miljarder.

– Återigen är det återbetalning av premier från AFA Försäkring som bidrar till det starka resultatet. Men också att man har en bra budgetdisciplin och är återhållsamma med kostnaderna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunernas resultat för 2013 uppgår till 15,7 miljarder kronor och endast 26 av landets 290 kommuner redovisar underskott. Kommunernas resultat förstärks för andra året i rad av återbetalade försäkringspremier från AFA Försäkring med sammanlagt nära 8 miljarder kronor.

Landstingens resultat uppgår till minus 1,8 miljarder kronor och bara 4 av 20 landsting redovisar överskott. Främst är det en följd av en sänkning av diskonteringsräntan för beräkning av pensioner, RIPS, som belastar resultatet med drygt 8 miljarder kronor. Exklusive engångseffekter för AFA och RIPS-räntan redovisar 16 av 20 landsting positivt resultat för 2013.

Ekonominytt 05/2014

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!