Publicerad: 22 december 2014

Nyhet

Från mätning till konkreta åtgärder för patientsäkerhet

En stor mängd åtgärder för ökad patientsäkerhet har införts på landet sjukhus som ett resultat av bland annat granskningen av 30 000 journaler. Det framgår av en ny rapport från SKL.

Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen.

– Det är glädjande att våra ökade kunskaper om skador i vården nu kan  omsättas i konkreta förbättringsåtgärder, och att det nu finns många olika exempel att lära av, säger Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Den nya rapporten "Skador i vården – sammanställning av klinikvisa resultat" ingår i överenskommelsen om patientsäkerhet mellan staten och SKL. Syftet med rapporten är att visa att arbetet med journalgranskning inte enbart handlar om mätning, utan också leder till åtgärder för att förbättra patientsäkerheten.

Under 2013-2014 har närmare 30 000 journaler granskats vid 63 sjukhus runt om i landet. Undersökningen är en av de allra största som genomförts även internationellt. Resultaten visar att antalet patienter som avlider eller får bestående men av vårdskador är avsevärt lägre än vad Socialstyrelsen fann vid granskning av närmare 2000 journaler för år 2003-2004. Den studien kom fram till att vårdskadan varit bidragande till patientens död i cirka 3000 fall årligen. I SKL:s nya och mer omfattande studie har siffran sjunkit till 1400 avlidna.

Program för att förebygga vårdskador

Patient i sjukhussäng.

Fortfarande får dock närmare 10 procent av patienterna som vårdas på svenska sjukhus en skada som i efterhand bedöms som undvikbar. Det är vårdrelaterade infektioner, kirurgiska skador, fall, blåsöverfyllnad, trycksår och skador orsakade av läkemedel som är de mesta frekventa skadorna.

– SKL har tagit fram evidensbaserade program för förebyggande av flera av dessa skador. I vår nya rapport ger vi nu en överblick över pågående förbättringsarbeten inom olika skadeområde. Det är vår förhoppning att de goda exemplen kan leda till ökat lärande av varandra, säger Mats Eriksson.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!