Publicerad: 16 maj 2014

Nyhet

Förtydliga ansvaret för klimatanpassning

Sverige måste anpassas efter det ökade antalet naturolyckor som drabbar landet på grund av klimatförändringar. Men ansvaret för skyddsåtgärder och finansiering är oklart och därför begär SKL ett förtydligande av regeringen.

Ökad nederbörd, stigande havsnivåer, skred, ras, erosion och temperaturförändringar – är olika exempel på klimatförändringars effekter. För att förebygga kostsamma skador och olyckor måste samhället ta till olika skyddsåtgärder. Sveriges kommuner arbetar aktivt med frågan, bland annat genom att ta hänsyn till olika risker vid planering av ny bebyggelse. Men många kommuner uppger för SKL att uppdelningen av ansvar för klimatanpassningen och hur den ska bekostas är oklar. De medel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fördelar räcker inte till.

– Att rusta samhället för naturolyckor är viktigt men också kostsamt. Oklarheter kring ansvar för åtgärder och finansiering försvårar arbetet och samverkan mellan olika aktörer i samhället. Därför måste regeringen förtydliga detta, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL har skrivit till regeringen med följande önskemål:

  • Klargör ansvarfördelningen för skyddsåtgärder i befintliga miljöer.
  • Klargör finansieringsansvaret för de förebyggande åtgärderna.
  • Anpassa lagstiftningen för att möjliggöra effektiv klimatanpassning.
  • Ta fram en långsiktig plan för Sveriges klimatanpassningsarbete.

Det finns i dag ingen nationell myndighet med övergripande ansvar, däremot arbetar ett 30-tal centrala myndigheter med frågan på något sätt. Detta arbete behöver samordnas. Risken är annars att framtida olyckor blir mer omfattande och kostsamma än de behöver bli.

Hämta hela ärendet: "Hemställan om förbättrade förutsättningar för klimatanpassning av Sverige" (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!