Publicerad: 28 januari 2015

Nyhet

Fortsatt hinder för bostäder med nytt bullerförslag

Regelverket för industribuller hindrar bostadsbyggande tätt i städer och tätorter. De förbättringar som Boverket och Naturvårdsverket föreslår av regelverket är inte tillräckliga.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Det anser SKL som nu lämnar sina synpunkter på förslaget i en remiss.

Attraktivt att bo centralt i städerna

– Kommunerna vill planera för bostäder centralt i städer och tätorter. Här är det attraktivt att bo. Modern byggteknik gör att det går att bygga bostäder med bra inomhusmiljö även om det bullrar på utsidan, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

– Men staten har en mycket strikt syn på hur mycket det får bullra utanför nybyggda bostäder och bostadsplaneringen tar därför ofta stopp. Problemet kommer att kvarstå på många håll även om Boverkets och Naturvårdsverkets förslag genomförs.

För strikta förslag och för lite samordning

Trafikerad väg vid byggarbetsplats.

SKL framhåller bland annat följande i sitt yttrande:

  • Det är stora skillnader mellan förslaget till regelverk för industribuller och förslaget till regelverk för trafikbuller, som regeringen tidigare skickat ut. Mer samordning måste till för att underlätta bostadsbyggandet. Det är till exempel inte rimligt att staten har olika maximalt tillåtna ljudnivåer för bullret från en lastbil, beroende på om lastbilen kör på en väg eller inne på ett industriområde.
  • Förslaget till maximalt tillåten ljudnivå utanför en byggnads ljuddämpade sida under helger, kvällar och nätter är för strikt. Nivån, 45 decibel, kan jämföras med det ljud som vanligen alstras från en regnskur. Enligt SKL bör nivån vara 55 decibel, vilket föreslås gälla för trafikbuller.

Hämta SKL:s yttrande om industri- och verksamhetsbuller (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!