Publicerad: 8 maj 2015

Nyhet

Fortsatt arbete med bemanningsfrågan

Kostnaden för inhyrning av personal ökar i landsting och regioner. Arbetet med att minska beroendet av bemanningspersonal fortsätter för att vända trenden.

Med ett fortsatt fokus på patientsäkerhet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning kommer kostnaderna för inhyrd personal på lång sikt att minska.

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL.

– Vi eftersträvar en kontinuitet för att se till att patienterna får en säker vård och därför är det viktigt att minska beroendet av inhyrd personal, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg.

– De ökande kostnader visar på vikten av att hålla frågan levande i verksamheterna och vi vet att landsting och regioner arbetar vidare med frågan. Vi vill självklart att trenden vänder men vet samtidigt att detta är ett långsiktigt arbete, säger Hans Karlsson.

Trubbigt mått

Läkare mäter blodtryck på patient.

Den totala kostnaden för inhyrd personal inom vården uppgick under fjolåret till 3,41 miljarder, att jämföra med 2,86 miljarder 2013. Den största posten står de inhyrda läkarna för. Trots att kostnaderna har ökat motsvarar de fortfarande mindre än tre procent av regionernas och landstingens totala lönekostnad.

– Egentligen är just kostnadsmåttet rätt trubbigt, vi borde kanske mäta detta i mer relevanta termer så som antalet inhyrda timmar men tyvärr ser vi inte att det är möjligt ännu, säger Hans Karlsson.

Allt hänger samman

Inom majoriteten av landstingen och regionerna görs satsningar för att öka antalet specialisttjänstgöringar (ST), olika typer av kompetensutveckling samt projekt för att förbättra arbetsmiljön. En stabil arbetsgrupp är viktigt för patienternas säkerhet och för att hela tiden utveckla verksamheten.

– Landstingen har pågående projekt för att arbeta med kompetensförsörjningen, bland annat för att se till att rätt personer gör rätt jobb. Detta är långsiktiga frågor, det tar minst fem år för en ST att bli färdig specialist. Men vi hoppas att vi ser resultat av ett fortsatt brett arbete, säger Hans Karlsson.

Fakta

Statistiken är insamlad av SKL och är nationell. För landstingens och regioners egna siffror och aktuella läge hänvisas direkt till aktuellt landsting.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!