Publicerad: 25 mars 2015

Nyhet

Förslag om samverkan saknas i kommunallagsutredningen

Den särskilde utredaren Johan Höök överlämnade sitt slutbetänkande "En kommunallag för framtiden" till civilministern tidigare i veckan. SKL saknar ett rejält grepp kring samverkansfrågan.

I utredningen görs en bred analys av koppling mellan EU och kommunerna som förtydligar kommuners och landstings möjligheter att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse men som också synliggör att kommuner och landsting ska verka för konkurrensneutralitet och följa EU:s statsstödsregler.

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är ett omfattande arbete Johan Höök lägger fram som jag själv följt inom den parlamentariska referensgruppen. Utredningen är värdefull för våra förutsättningar att förhålla oss till de rättsliga möjligheter och begränsningar som följer av EU:s lagstiftning, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi saknar dock en viktig beståndsdel. Behovet att utveckla reglerna för generell avtalssamverkan är något vi har lyft vid flera tillfällen. Men tyvärr, här duckar utredaren, säger Lena Micko.

I andra delar framhåller utredaren att han vill bidra till en mer professionell och effektiv kommunal verksamhet, bland annat genom att lägga fram förslag som innebär att de anställda ges en tydligare roll i lagen och att den ledande tjänstemannens uppgifter i varje kommun och landsting ska fastställas i en instruktion.

– Att i kommunallagen synliggöra de anställda och att lyfta fram den ledande tjänstemannens roll är intressant och förtjänar en bred diskussion under det kommande remissarbetet, säger Lena Micko.   

En person som läser en lagbok.

I syfte att stärka rättssäkerhet och kontroll föreslår utredaren att företag och ideella föreningar ska kunna överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning – och att de begränsningar som gäller förutsättning att överklaga bland annat vissa budgetbeslut tas bort.  

– Vi tycker inte att rätten att överklaga kommunala beslut ska vidgas till att också gälla företag och ideella föreningar. Det kommer att öka antalet överklaganden och sinka våra beslutsprocesser. Att det dessutom ska gå att klaga på alla typer av budgetbeslut är olyckligt, säger Lena Micko.   

Därutöver innehåller utredningen ett förslag som öppnar för försöksverksamhet med majoritetsstyre vilket ligger i linje med SKL:s egen åsikt.

SKL kommer under våren att arrangera remisskonferenser. Datum bestäms senare.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!