Publicerad: 3 mars 2015

Nyhet

Förslag om boende för nyanlända kräver samarbete

Boverket presenterar flera förslag om hur fler nyanlända som fått uppehållstillstånd ska kunna få tillgång till bostad. Den breda ansatsen är bra.

Boverket bedömer att det fram till slutet av 2016 behövs 14 100 lägenheter för de nyanlända som ska lämna Migrationsverkets anläggningsboenden.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det kommer att krävas flera olika insatser för att möta behovet av bostäder. Det krävs också att staten har ett nära samarbete med respektive kommun för att insatserna ska bli lyckade, så att fler nyanlända får ett bra boende och en bra integration, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

– Kommunerna har olika utmaningar och förutsättningar. Dessutom måste tillgången till samhällsservice säkerställas. Det behöver bland annat finnas plats i skolorna och nyanlända ska kunna erbjudas etableringsinsatser.

Flera av Boverkets förslag (se exempel nedan) bör kunna genomföras relativt omgående, bedömer SKL.

Boende behöver kopplas till arbete och studier

Höghus med balkonger.

Utöver de förslag som Boverket ger anser SKL att staten behöver arbeta med incitament för att fler nyanlända ska bosätta sig där möjligheterna att etablera sig i samhället är som bäst.

– När det gäller Boverkets skrivningar om att staten kan behöva möjligheter att expropriera mark vill vi understryka att det inte är en lösning. Detta är inte ett konkret förslag från Boverket, men det är viktigt att framhålla att staten inte har lika bra förutsättningar som kommunerna att göra de överväganden och avvägningar som krävs lokalt för en hållbar samhällsutveckling, säger Anders Knape.

Fakta om Boverkets förslag

Boverkets förslag innebär att staten aktivt ska ta ansvar för att skapa bostäder i närtid. Förslagen utgår från två strategier, och staten står för finansieringen:

Strategi 1: Temporära bostadslösningar måste tillföras som komplement till ordinarie bostadsmarknad, framförallt i tillväxtregioner.

Strategi 2: Temporära bostäder för att växla Migrationsverkets lägenheter mot anläggningsboenden.

Exempel på förslag till konkreta bostadslösningar:

  • Modulbyggnader på redan planlagd mark.
  • Omvandling av lokaler
  • Temporära prioriteringar inom bostadsbeståndet, till exempel använda vakanta bostäder.

Hela rapporten från Boverket

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!