Publicerad: 26 november 2014

Pressmeddelande

Förskola och vatten i topp

I årets mätning av nöjdhet som SKI presenterar får verksamheter i kommuner och landsting höga betyg. Nöjdheten är också högre för kommunala verksamheter än statliga myndigheter.

Två förskolebarn som dricker kommunalt vatten.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) som idag presenterar sin årliga mätning så är de tillfrågade generellt nöjda med kommuner och landstings verksamheter och resultaten är stabila sedan flera år tillbaka. Mest nöjd är man med förskola och området vatten och avlopp men även gymnasieskolan och området sopor och avfall får höga betyg.

Årets raket är Företagsklimat som är det verksamhetsområde där det skett störst förändring över tid. Mellan år 2013-2014 ökade nöjdheten med 8,5 enheter vilket är en rejäl ökning på ett år. Även gymnasieskolan och området trygghet ökade med 3,5 respektive 3 enheter.

Arbetar med att förbättra verksamheterna

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi är förstås mycket nöjda för våra medlemmars skull. Vi vet att inom de allra flesta områden så arbetar de med att utveckla och förbättra verksamheterna och höja servicenivån för sina invånare. Det är ju bra när det arbetet blir bekräftat i mätningar som görs av andra än de själva, säger Håkan Sörman, VD på SKL.

– Det vi kan se är ju också att företagen och näringslivet är så mycket mer nöjt nu än bara för ett år sedan. Det är ju otroligt viktigt för att kommunerna ska kunna behålla och locka till sig företag så kommunen kan växa, säger Håkan Sörman.

–  Tyvärr ser vi att grundskolan får lite sämre betyg än tidigare år men det kanske inte heller är så konstigt med den svartmålning av skolan som skett under de senaste åren, säger Håkan Sörman.

– De fyra områden som inte får så höga betyg är integration, individ- och familjeomsorg, information och väghållning. Där har kommuner och landsting en utmaning för att även där bli bättre, säger Håkan Sörman.

Privat offentlig regi

För några områden jämförs privat och offentlig regi av verksamheter. Både privat och offentlig verksamhet får höga betyg, dock är man något mer nöjd med verksamhet som drivs i privat regi. Det gäller tandvård, sjukvård, förskola, grundskola och hemtjänst.

Kommuner och myndigheter

Kommunal service ligger totalt på 69,1 i nöjdhet medan myndigheterna får 63,2. För den kommunala servicen så har nöjdheten varit stabil över tid sedan mätningarna började 2009 och för myndigheterna har det ökat marginellt under samma period.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!