Publicerad: 16 december 2015

Nyhet

Förenklingar i flyktingmottagandet ännu inte genomförda

Det går långsamt för staten att genomföra de nödvändiga regelförändringar som SKL föreslagit för att underlätta flyktingsituationen i kommuner och landsting.

Det som tidigare under hösten varit akut är lika kritiskt i dag.

Per-Arne Andersson, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL

– Endast ett fåtal åtgärdsförslag har genomförts och vi är mycket bekymrade över att det går så långsamt, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

För två månader sedan tog SKL fram en lista med ett femtiotal förslag på nödvändiga statliga åtgärder och regelförändringar som skulle underlätta för kommuner och landsting i flyktingsituationen. Listan lämnades till regeringen och SKL har under hösten fört fram åtgärdsförslagen i kontakter med myndigheter och departement som ansvarar för regelverken.

SKL har nu reviderat listan med förslag på regelförändringar. Av de 55 förslagen är endast fyra genomförda. Sex väntar på besked om genomförande eller ingår i snabbutredningar. I 45 fall saknas något som helst besked.

– Det som tidigare under hösten varit akut är lika kritiskt i dag. Kommuner och landsting har under hösten gjort ett enastående jobb för att ställa om verksamheten och kunna ta emot de människor på flykt som sökt sig hit, säger Per-Arne Andersson.

– Nu behöver de förenklingar vi föreslagit komma på plats för att socialtjänst, boende, skola, omsorg och vård ska fungera, säger Per-Arne Andersson.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot